stichting BottomUp Onderzoek en Advies

Stichting BottomUp ondersteunt buurt- en wijkbewoners en professionele buurtwerkers om vanuit duurzame netwerken te werken aan de leefbaarheid in de woonomgeving.

ontwikkelen en stimuleren

Centraal staat het ontwikkelen en stimuleren van vernieuwende praktijken waarin bewoners hun buurt tot een actieve gemeenschap transformeren, door verantwoordelijkheid te nemen voor de aanpak van actuele leefbaarheidthema`s.

Zo ontstaan `lerende buurten`, waarin bewoners zich ontwikkelen tot coproducent van leefbaarheid, veiligheid, toezicht in de publieke ruimte en communicatie tussen jong en oud.

Stichting Bottom-up O. & A. werkt hieraan vanuit een combinatie van professionele inzet gecombineerd met de inbreng van actieve bewoners/ vrijwilligers.

bottom-up benadering

Gekozen wordt voor een consequente bottom-up benadering, die uitgaat van het vergroten van de deskundigheid van bewoners in buurt en wijkbeheer. De focus ligt op capaciteitontwikkeling, meer dan op het maken van neerdrukkende probleemanalyses.

stichting-bottomup

Daan-Vosskühler

projectleider

Daan Vosskühler studeerde sociologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij was als handelingsonderzoeker en trainer ondermeer verbonden aan het Instituut Jeugd en Samenleving en het Jeugdinstituut van de Vrije Universiteit. Daarnaast was hij als docent verbonden aan het HBO onderwijs t.b.v. de opleiding van jongerenwerkers.

Zijn belangstelling voor methodiekontwikkeling resulteerde ondermeer in het -samen met collega`s- ontwikkelen van de methodiek van het Jongerenopbouwwerk, dat op veel plaatsen in Nederland wordt toegepast. De laatste jaren gaat zijn belangstelling uit naar de rol die bewoners kunnen spelen in buurt en wijknetwerken die zich tot coproducent van leefbaarheid ontwikkelen. Veiligheid in de publieke ruimte en het ontwikkelen van gemeenschaps-zin , als antwoord op een toenemende anonimiteit in straten en buurten, zijn voorbeelden van belangrijke thema`s.

De doelstellingen en werkwijze van Stichting Bottom-up Onderzoek en Advies sluiten daar nauw bij aan.

Vanaf 1996 is Daan Vosskühler ook als beeldend kunstenaar werkzaam.

Bestuur stichting Bottom-up

Voorzitter ….. vacature
Secretaris Michiel Oele
Penningmeester Armand d`Hersigny